Kommunevalg 2015

Klikk for stort bilde


Følgende er valgt inn i nytt kommunestyre fra 1. oktober 2015
 

Lierne ArbeiderpartiKlikk for stort bilde
1. Bente Estil
2. Roy Inge Bergli
3. Grete Karine Bruce
4. Jørn Ove Totland
5. Reidar Bolling Rødli
6. Laila Karin Østnor
7. Frode Gåsbakk

Lierne SenterpartiKlikk for stort bilde
1. Steinar Bach
2. Einar Otto Ingulfsvand
3. Lillian Bergli
4. Ellinor Bergli
5. Vivi-Ann Limandvik
6. Arnodd Lillemark

Lierne VenstreKlikk for stort bilde
1. Svein Arne Bjørkås
2. Hilde Kveli
Godkjente lister
Lierne Arbeiderparti
Lierne Senterparti
Lierne Kristelige Folkeparti
Lierne Venstre

Valglister m/ navn

 

Les mer om valget på valg.no

Kontaktinformasjon

Navn
Besøksadresse Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon
: Telefon

Faks
: Faks
Mobil
: Mobil
Org.nr.
: Org. Nummer
Mva.nr.
: Mva. Nummer