KUNNGJØRING OM TIDLIGSTEMMEGIVNING

Klikk for stort bilde

Mandag 1. juli 2019 kan du avgi stemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.

De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden (12. august – 6. september.) eller på valgdagen den
9. september, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme.

Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.

 

Slik fungerer ordningen:

Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.

Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme.
I Lierne kan det skje innenfor ordinær kontortid kl 08.30 – 15.30.

Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen.

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.                                                                                                                                      

Lierne Valgstyre