Møteplan 1. halvår 2018

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 18.12.2017
 

 

Jan

Feb Mars Apr Mai Juni

KOMMUNESTYRET

 

13

  26

24

Øk.sem

18

FORMANNSKAPET

30

26

15

17

15

05

ELDRERÅDET

30

   

23

 

13

RÅD FOR

FUNKSJONSHEMMEDE

30

 

 

25

 

13

UNGDOMSRÅDET

 

11

 

22

21

17

FOLK OG LIVSKVALITET

 

06

 

10

 

12

 

Formannskapet tar til etterretning møtene i IN-regionråd:

12.02.2018. 23. - 24.04.2018. 08.06.2018

Følgende temamøter/presentajsoner i forkant av kommunestyremøtene for våren 2018:


15.02.2018: Norske Nasjonalparkkommuner + eierskap
26.04.2018: Lierne Kirkelige Fellesråd + Levende Lierne
24.05.2018: Naturporten
18.06.2018: Sentraladministrasjonen

Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men møte kan bli lukket ved behandling av sak som er unntatt offentlighet.

Møteinnkalling med angivelse av møtested og -tid samt sakliste vil bli kunngjort i Li-Nytt.

Det tas forbehold om endring av enkelte møtedatoer.

Rådmannen.

 

Fant du det du lette etter?