Møteplan 2. halvår 2017

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 14.09.2017
 

 

Juli

Aug Sept Okt Nov Des

KOMMUNESTYRET

 

30

19 25

-

14

FORMANNSKAPET

-

15

12

05
17
25
(31)

(07)
21

12

ELDRERÅDET

-

30

-

25

-

06

RÅD FOR

FUNKSJONSHEMMEDE

-

-

26

-

-

07

UNGDOMSRÅDET

-

-

17

22

-

10

FOLK OG LIVSKVALITET

-

22

19

17
25

08

05

 

Formannskapet tar til etterretning møtene i IN-regionråd:

21.08.17, 18.10.17, 06.12.17

 

Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men møte kan bli lukket ved behandling av sak som er unntatt offentlighet.

Møteinnkalling med angivelse av møtested og -tid samt sakliste vil bli kunngjort i Li-Nytt.

Det tas forbehold om endring av enkelte møtedatoer.

Rådmannen.

 

Fant du det du lette etter?