Møteplan 2. halvår 2018

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 30.10.2018
 

 

Juli

Aug Sept Okt Nov Des

KOMMUNESTYRET

    06 25

29

øk.sem

13

FORMANNSKAPET

 

21

11

02
24
30

06
20

10

ELDRERÅDET

  28  

22

 

06

RÅD FOR

FUNKSJONSHEMMEDE

   

25

 

 

06

UNGDOMSRÅDET

 

 

09

21

 

02

FOLK OG LIVSKVALITET

 

 

04

24

 

13

 

Formannskapet tar til etterretning møtene i IN-regionråd:

12.02.2018. 23. - 24.04.2018. 08.06.2018

Følgende temamøter/presentajsoner i forkant av kommunestyremøtene for våren 2018:


15.02.2018: Norske Nasjonalparkkommuner + eierskap
26.04.2018: Lierne Kirkelige Fellesråd + Levende Lierne
24.05.2018: Naturporten
18.06.2018: Sentraladministrasjonen

Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men møte kan bli lukket ved behandling av sak som er unntatt offentlighet.

Møteinnkalling med angivelse av møtested og -tid samt sakliste vil bli kunngjort i Li-Nytt.

Det tas forbehold om endring av enkelte møtedatoer.

Rådmannen.

 

Fant du det du lette etter?