Kontrollutvalget 2015 - 2019

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

 

http://komsek.no/

     
Faste medlemmer Tlf E-post  
1. Arnodd Lillemark - leder 957 78 140

arnodd.lillemark@ntebb.no

Arnodd Lillemark - Klikk for stort bilde
2. Oddny Aagård Aamo - nestleder 909 84 332

oddny45@yahoo.no

Klikk for stort bilde

3. Tore Solstad - medlem

994 37 770

tsolst@online.no

Klikk for stort bilde
 
Varamedlemmer
1. Nils Vidar Bratlandsmo
2. Atle Bertil Gåsbakk
3. Knut Eide