Formannskapet 2015 - 2019

Medlemmer formannskapet 2015-2019
Bente Estil, ordfører - Klikk for stort bilde(AP) Bente Estil, ordfører (Lierne kommune) Roy Inge Bergli - Klikk for stort bilde(AP) Roy Inge Bergli (Lierne kommune) Svein Arne Bjørkås - Klikk for stort bilde(V) Svein Arne Bjørkås (Lierne kommune)  
       
Steinar Bach - Klikk for stort bilde(SP) Steinar Bach (Lierne kommune)

Lillian Bergli - Klikk for stort bilde(SP) Lillian Bergli (Lierne kommune)

   
 
Fellesliste Arbeiderpartiet og Venstre Varamedlemmer i rekkefølge
1. Bente Estil 1. Hilde Kveli
2. Roy Inge Bergli 2. Grete Bruce
3. Svein Arne Bjørkås 3. Jørn Ove Totland
  4. Reidar Rødli
  5. Laila Karin Østnor

 

 
Senterpartiet Varamedlemmer i rekkefølge
1. Steinar Bach 1. Einar Otto Ingulfsvann
2. Lillian Bergli 2. Ellinor Bergli
  3. Vivi-Ann Limandvik