Lokal høring - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - Holand- og kvelifjellet

Det er i løpet av desember 2018 og januar 2019 gjennomført en detaljert kartlegging og verdsetting av friluftslivsverdiene i området Holand Kvelifjellet/Spjetten. Kartleggingen og verdsettingen legges nå ut på høring for å sikre at alle viktige friluftslivsverdier i området er fanget opp.

Innspill sendes til E- post: postmottak@lierne.kommune.no eller pr post til Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 Nordli. Innspill merkes friluftslivsområder Holand- Kvelifjellet.

Høringsfrist: 26.februar 2019

Publisert av Andreas Leistad. Sist endret 11.02.2019

friluft Holandsfjellet.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Kartleggingen og verdsettingen er utført i henhold til veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, og dette resulterte til følgende områder (se bilde):

  1. Kvelifjellet, Stort område uten tilrettelegging, friluftlivsverdi (verdi) B 
  2. Sandvik og Holandsløypene, Stort område med tilrettelegging, verdi A 
  3. Nonsfjellet, utfartsområde, verdi A 
  4. Holandsberget, utfartsområde, verdi A 
  5. Spjetten, utfartsområde, verdi B 
  6. Kvenmyra, Nærtuterreng, verdi A.

Se mer detaljer om områdene her: Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder Holand - og Kvelifjellet (PDF, 774 kB)

Les også grunnlagtdokumentet (PDF, 402 kB) for kartleggingen.

Områdene utenfor disse områdene ble klassifisert til registret frilufttslivsområde og verdisatt til verdi C. Områdene på Holand gjestegård og i Sandvika sentrum ble ikke endret. Viser til vedlegg for detaljert informasjon om områdene og arbeidet.

Fant du det du lette etter?