Oversikt over åpne og stengte rekreasjonsløyper

Se hvilke løyper som er åpne her:

Her vil det komme oppdateringer fortløpende. Informasjon om løypene på denne siden er den gjeldende.

(se kartutsnitt på løypene ved å trykke på de nedenfor. Kartutsnittet vil variere etter skjemstørrelse. Se også INFO helt til høyre i tabellen)

Løypenavn Formål Status Info
Devika - Limingdalen  Isfiskeløype

STENGT

 
Tunnsjø - Limingen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift

Tunnsjø - Tunnsjøfloan Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Tunnsjø - Storflyen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Ingulfsvann - Storfjellet Isfiskeløype

STENGT

Les forskrift
Leirlia - Storflyen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Leirlia - Kvelia Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Storflyen – Havdalsvatnet - Litlflyen Isfiskeløype

STENGT

Les forskrift
Murusjø - Lindahl Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift

Skjelbredvatnet - Leirlia Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Ågård - Kviltjønna Isfiskeløype

STENGT

Les forskrift

Sandvika - Skjelbredvatnet  Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Sandvika - Mebygda Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Gåsbakk - Langtjønna - Estilrønningen Isfiskeløype

 

STENGT

 
Aspneset - Gusvatnet Isfiskeløype

STENGT

Les forskrift
Gusvatnet - Berglia Isfiskeløype

STENGT

Les forskrift
Gåsbakk - Gjersbekken Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Berglia - Rengen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Mebygda – Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Oktaben - Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Jule - Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Skardsdalen - Gammelheimen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Rengen - Gammelheimen Rekreasjonsløype

STENGT

Les forskrift
Gammelheimen - Stortsteintjønna Isfiskeløype

STENGT

 
Holand - Sandvika Rekreajonsløype

STENGT

Les forskrift
Hegglund - Skjelbredvatnet Rekreajonsløype

STENGT

Les forskrift
Skogmoen - Brennsetern Rekreajonsløype

STENGT

 

Isfiskeløypene Vargtjønna og Blåfjellet

Disse to isfiskeløypene er en del av den "gamle ordningen", og omfattes av en egen forskrift, fastsatt av Fylkesmannen i Nord - Trøndelag. Disse løypene omfattes ikke av de nye rekreasjonsløypene, men er hjemmelet i § 8 i Motorferdselsforskriften.

INFO. OM LØYPENE HER