Oversikt over åpne og stengte rekreasjonsløyper

Se hvilke løyper som er åpne her:

Her vil det komme oppdateringer fortløpende. Informasjon om løypene på denne siden er den gjeldende.

(se kartutsnitt på løypene ved å trykke på de nedenfor. Kartutsnittet vil variere etter skjemstørrelse. Se også INFO helt til høyre i tabellen)

Løypenavn Formål Status Info
Devika - Limingdalen  Isfiskeløype

STENGT

 
Tunnsjø - Limingen NB! Se info—> Rekreasjonsløype

ÅPEN

Limingen stengt. Åpen fra Tunnsjø til Fjellvang

Tunnsjø - Tunnsjøfloan Rekreasjonsløype

STENGT

 
Tunnsjø - Storflyen Rekreasjonsløype

ÅPEN

 
Ingulfsvann - Storfjellet Isfiskeløype

STENGT

 
Leirlia - Storflyen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Leirlia - Kvelia Rekreasjonsløype

STENGT

 
Storflyen – Havdalsvatnet - Litlflyen Isfiskeløype

STENGT

 
Kveeide - Lindahl  NB! Se info—> Rekreasjonsløype

ÅPEN

Kvesjøen stengt. Åpen fra Kvelibua til Lindahl

Skjelbredvatnet - Leirlia NB! Se info—> Rekreasjonsløype

ÅPEN

Selve Skjelbredvatnet er stengt. Ikke kjørbart pga dårlig is.
Ågård - Kviltjønna Isfiskeløype

ÅPEN

 

Sandvika - Skjelbredvatnet  Rekreasjonsløype

STENGT

 
Sandvika - Løvsjøen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Løvsjøen - Aspneset Rekreasjonsløype STENGT  
Aspnest - Mebygda Rekreasjonsløype STENGT  
Gåsbakk - Langtjønna - Estilrønningen. Isfiskeløype

STEGNT

 
Aspneset - Gusvatnet NB! Se info—> Isfiskeløype

ÅPEN

Lenglingen stengt. Åpen fra Gusliveien  til Gusvatnet
Gusvatnet - Berglia Isfiskeløype

ÅPEN

 
Gåsbakk - Gjersbekken Rekreasjonsløype

STENGT

 
Berglia - Jule Rekreasjonsløype

STENGT

 
Jule - Rengen Rekreasjonsløype STENGT  
Mebygda – Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Oktaben - Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Jule - Skardsdalen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Skardsdalen - Gammelheimen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Rengen - Gammelheimen Rekreasjonsløype

STENGT

 
Gammelheimen - Stortsteintjønna Isfiskeløype

STENGT

 
Holand - Sandvika Rekreajonsløype

STENGT

 
Hegglund - Skjelbredvatnet Rekreajonsløype

STENGT

 
Skogmoen - Brennsetern Rekreajonsløype

STENGT

 
Kvesjøen - Holand NB! Se info—> Rekreasjonsløype

ÅPEN

Kvesjøen stengt. Åpen fra Holand til Kvesjøen. 
Limannvika - Nyjork Rekreasjonsløype STENGT  
Kveeidet - Riksgrensen Muru Rekreasjonsløype STENGT  

Isfiskeløypene Vargtjønna og Blåfjellet

Disse to isfiskeløypene er en del av den "gamle ordningen", og omfattes av en egen forskrift, fastsatt av Fylkesmannen i Nord - Trøndelag. Disse løypene omfattes ikke av de nye rekreasjonsløypene, men er hjemmelet i § 8 i Motorferdselsforskriften.

INFO. OM LØYPENE HER