Motorferdsel / motorferdselsutvalget

 Rekreasjonsløyper (Jorunn Granheim) - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 11.01.2017

 

MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD
Onsdag 1. februar Mandag 23. januar
Onsdag 15. februar Mandag 6. februar
Onsdag 1. mars Mandag 20. februar
Onsdag 15. mars Mandag 6. mars
Onsdag 29. mars Mandag 20. mars

Onsdag 5. april 

OBS! Siste møte i Motorferdselsurvalget for vintersesongen er 5. april

Mandag 27. mars

 

OBS! OBS!

  • P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.
  • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
  • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
  • For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.
  • Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kari Ann Sundvik
Saksbehandler motorferdsel
Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef