Møtedatoer for Motorferdselsutvalget

snøscooterskilt - Klikk for stort bilde


Stillingen fordeles med 10 %, 01.05.2018 – 31.10.2018 og 50 %, 01.11.2018 – 30.04.2019.

 


 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 20.05.2019
 
MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD
08.01.2019 1. januar
22.01.2019 14. januar
29.01.2019 21. januar
05.02.2019 28. januar
19.02.2019 11. februar
05.03.2019 25. februar
19..03.2019 11. mars
02.04.2019 25. mars
09.04.2019 1. april
14.05.2019 23. april
19.06.2019 11. juni

P.g.a. ne14dskjæringer innen ansvarsområdet motorferdsel kan det bety at det må forventes lenger saksbehandlingstid når det gjelder motorferdselssøknader.

For spørsmål til saksbehandler oppfordres det til å bruke e-post: liv.tommermo.reitan@lierne.kommune.no

 

• P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.


• For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.


• Vær presis når dere skriver inn kjøreformål.


• For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.


• Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.


• Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden www.lierne.kommune.no


• Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel