Møtedatoer for Motorferdselsutvalget

snøscooterskilt - Klikk for stort bilde

Kari Ann Sundvik er ansatt i 30% (motorferdsel) f.o.m. 01.05.2017.
Stillingen fordeles med 10 %, 01.05.2017 – 31.10.2017 og 50 %, 01.11.2017 – 30.04.2017.

Saksbehandler er på kontoret:
Tirsdag 22. mai, onsdag 30. mai. Tirsdag 19. juni, onsdag 27. juni.


 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 22.05.2018
 
MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD

30. mai

21. mai
20. juni 11. juni
18. juli 9. juli

 

P.g.a. nedskjæringer innen ansvarsområdet motorferdsel kan det bety at det må forventes lenger saksbehandlingstid når det gjelder motorferdselssøknader.

For spørsmål til saksbehandler oppfordres det til å bruke e-post: kari.ann.sundvik@lierne.kommune.no

• P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.


• For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.


• Vær presis når dere skriver inn kjøreformål.


• For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.


• Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.


• Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden www.lierne.kommune.no


• Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kari Ann Sundvik
Saksbehandler motorferdsel
Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef