Møtedatoer for Motorferdselsutvalget

snøscooterskilt - Klikk for stort bilde
 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 11.01.2017
 • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
   
 • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
   
 • For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.
   
 • Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden, under motorferdsel.
   
 • Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.
   
 • Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.
   
 
MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD
Onsdag 1. februar Mandag 23. januar
Onsdag 15. februar Mandag 6. februar
Onsdag 1. mars Mandag 20. februar
Onsdag 15. mars Mandag 6. mars
Onsdag 29. mars Mandag 20. mars

Onsdag 5. april 

OBS! Siste møte i Motorferdselsurvalget for vintersesongen er 5. april

Mandag 27. mars
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jorunn Margrete Granheim
Rådgiver motorferdsel
Kristel Raudsepp Stuenes
Plan- og utviklingssjef