Møtedatoer for Motorferdselsutvalget

snøscooterskilt - Klikk for stort bilde


Stillingen fordeles med 10 %, 01.05.2018 – 31.10.2018 og 50 %, 01.11.2018 – 30.04.2019.

 


 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 07.08.2019
 
MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD
10.07.2019

24.06.2019
Husk ved næringskjøring på barmark må vi ha utvidet søknad, med driftsplan for å kunne vurdere søknaden

03.09.2019 19.08.2019
15.10.2019 30.09.2019
12.11.2019 04.11.2019
10.12.2019 02.12.2019
Ved behov 17.12.2019 09.12.2019
   
   
   

P.g.a. nedskjæringer innen ansvarsområdet motorferdsel kan det bety at det må forventes lenger saksbehandlingstid når det gjelder motorferdselssøknader.

For spørsmål til saksbehandler oppfordres det til å bruke e-post: liv.tommermo.reitan@lierne.kommune.no

 

• P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.


• For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.


• Vær presis når dere skriver inn kjøreformål.


• For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.


• Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.


• Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden www.lierne.kommune.no


• Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel