Ordførerens kalender

Ordførerens kalender

 
Ordførerens kalender
Dato Hva Hvor
23.03. Kommunestyremøte Nordli
24.03.-26.03. Flyktningerennet Nordli / Gäddede
27.03. Namdal Regionråd Namsos
28.03. Formannskapsmøte Nordli
29.03. Språkcafé på frivilligsentralen Nordli
01.04. Gunnarfjellrennet Sørli
03.04. Kaffetreff på Frivilligsentralen Nordli
04.04. Møte på Aktivitetssenteret Sørli
12.04. Årsmøte på Skjelbred Grendehus Skjelbred
13.04. Kommunestyremøte Nordli
17.04. Rep.skap IKT Indre Namdal / Rep.skap Nord Trøndelag Krisesenter IKS Røyrvik / Teams
19.04. Rep.skap Midt-Norge 110-sentral IKS / Arbeidsmøte med Lierne Utvikling AS Teams / Nordli
21.04. Rep.skap Lierne Nasjonalparksenter IKS Heia Gjestegård
24.-25.04. Rep.skap-samling / befaring Saemien Sijte, Snåsa Heia Gjestegård
26.04. Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA / Rep.skap Brannvesenet Midt IKS Steinkjer
27.04. Eiermøte Konsek Trøndelag / Møte om reiselivssamarbeid i Lierne Teams / Nordli

 

Til toppen