Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlemmer Tlf E-post Personlig vara
Arnodd Lillemark 95 77 81 40 arnodd.lillemark@ntebb.no Jørn Ove Totland
Jonar Estil 91 85 89 42 jonar0311@gmail.com Bjørn Solberg
Siv Inger Falkensson 46 41 12 27 sivan415@gmail.com Victoria Westberg
Jonas Aagård 99 45 88 60 jonas_agard@live.no Solvor Emanulsen
Eirin Holand 93 20 99 97 eirin.holand@outlook.com Vivi-Ann Totsås