Kommunale planer

Planer

Oversikt over vedtatte planer i Lierne kommunestyre

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden 17.11.21 - 30.11.21.

Frist for innspill/ uttalelse:   Tirsdag 30.11.21 kl. 15.00.

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.

 

 

 

 

Årsplan 2021 (PDF, 665 kB)

 

Budsjett 2021 + økonomiplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)

 

 

 

Til toppen