Øvre Namdal Regnskapskontor

Øvre Namdal Regnskapskontor

Felles regnskapskontor for Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble vedtatt i kommunestyrene i desember 2021, med oppstart 01.01.2022. Organiseringen av regnskapskontoret er en vertskommuneavtale jfr. Kommunelovens §20-4 og vertskommune er Røyrvik kommune.

Regnskapskontoret har fått navnet Øvre Namdal Regnskapskontor og skal utføre alle regnskapsrelaterte oppgaver for deltagerkommunene.

Deltakerkommunene har overført sine personalressurser på regnskapsområdet til felles regnskapskontor og består av:

Maj Randi Grande, Lierne kommune

1,0 årsverk

40 års erfaring fra kommunal sektor


Lynn Anderson, Namsskogan kommune

1,0 årsverk

4 års erfaring fra kommunal sektor


Gunnbjørn Heggstad, Røyrvik kommune

0,6 årsverk

24 års erfaring fra kommunal sektor


Maifrid Alsgård, Røyrvik kommune

0,3 årsverk

35 års erfaring fra kommunal sektor

Til toppen