Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer 2022

Priser oppdateres etterhvert

Kommunale avgifter og gebyrer 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2021

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven (PDF, 182 kB)

Annonsepriser Li-Nytt, priser kopiering m.m (PDF, 75 kB)

Satser for brukerbetaling 2021, oppvekst og kulturetaten (PDF, 112 kB)

Gebyrer for var-tjenester og leie-/betalingssatser for bygg og andre tjenester 2021 (PDF, 709 kB)

Til toppen