Støvika Næringsområde

(UNDER ARBEID)Kompetanse og samarbeid er viktig for å være konkurransedyktig og kunne vokse, Ved å være del av næringsklynga i Støvika kan bedrifter utvikle seg og vokse, både hver for seg og sammen med andre - til konkurransedyktige priser:  fra kr xx pr m2!

Lierne kommune ønsker å legge forholdene til rette for at lokalt og regionalt næringsliv kan styrke egen utviklingsevne og skape gode arbeidsplasser i kommunen.Støvika næringsområde har rustet opp og tilby ca 70 mål ledig areal, tilpasset alle behov. Tomtene er lett tilgjengelig med direkte tilknytning Fv 74, og de har gatelys, vann- og avløp, fiber, samt asfalterte veier.