Jule Næringsområde

UNDER ARBEID

Lierne kommune ønsker å legge forholdene til rette for at lokalt og regionalt næringsliv kan styrke egen utviklingsevne og skape gode arbeidsplasser i kommunen. Jule næringsområde har ca 40 mål ledig areal. Arealet er lett tilgjengelig med nær tilknytning Fv 765.