Snøscooter/Motorferdsel

Snøscooter/Motorferdsel

Motorferdsel/Snøscooter

OBS! OBS!
P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.
For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.
Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.
Til toppen