Snøscooter/Motorferdsel

Snøscooter/Motorferdsel

Etter vedtak i Kommunestyret 10.02.2022, sak 8/2002, er Motorferdselsutvalget lagt ned. Søknader behandles heretter administrativt.

Søknadsfrist: 7 dager før du skal kjøre.

Til toppen