Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? 

Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Informasjon om karantene eller isolering, se helsenorge.no

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser ring Politi. Tlf 02800

Kulturpris

Kulturpris

Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris                            
(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019)

1. Formål

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende
innsats for kulturlivet i Lierne. Prisen skal normalt deles ut årlig.
2. Prisens innhold
Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, laget av
kunstneren Bjørn Arnfinn Devik.
3. Hvem tildeles prisen
Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på
kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. Unntaksvis kan
kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, men som likevel har
virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen
4. Nominasjoner
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller
organisasjoner.
Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober.
Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål.
Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for
tildelinger av Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til kandidater
som utvalget selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av kulturprisen

5. Juryen

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene.
Komiteen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling.
6. Overrekkelse av Kulturprisen
Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av
Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet.
7. Endring av retningslinjer
Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet.
Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ.
 
 
Til toppen