Bygdebøker

Jubileumsskrift Lierne Kommune - Sørli kirke - Nordli kirke

Utgitt 1998
Redaktør Arne Berg

INNHOLD
"Libygdsangen" av Fredrik Løvsjøli
Forord av redaktøren
Lierne i går, i dag og i morgen En jubileumskommentar av Ordfører Arnodd Lillemark
Snåsa og Li  Et historisk tilbakeblikk av Jørn Sandnes
Jordbruket i Lierne  Næringsgrunnlag og historikk av utviklingssjef Even Emil N.Haugereid
Saueholdet  Muligheter og problemer av utviklingssjef Even Emil N.Haugereid
Skogbruk i Lierne  En kort historikk av Arne Berg
En ny og annerledes tid  Av skogbruksleder Ørjan Avdem
Øvrig næringsliv av fg næringskonsulent Einar Kvemo
Framtidig næringsutvikling i Lierne  av John Helge Inderdal, leder Lierne Næringsforening og daglig leder Lierne Bakeri
Kulturliv - lag og foreninger av Arne Berg
Fra omgangsskole til dagens "IT-skole" av oppvekstsjef Jon Haugan
Birgitte Guldahl - 100 år i jubileumsåret  av Arne Berg
Ung i Lierne i dag  En ungdomsbetraktning av Maja Sandmo
Jubileumshilsen av Alf Robert Arvasli, leder i Lierne Kirkelige fellesråd
Jubileumskirkene av kirkeverge Dagrunn J.Totland
Fra kirke- og menighetsliv av kirkeverge Dagrunn J.Totland
"Introdus"  Tekst fra Fjellbygdsmessa av Gottfred Totsås

Til toppen