Bygdebøker

Bind 2

Utgitt i 1992
Redaktør Ola Hjulstad

INNHOLD

DEL 1
Lierne på  1700-tallet
Barkebrødstider
Strenge straffer
Skatteforhold for Libyggene
Gårder og folk i 1723
Nordli selges
Fra Lierne til villmarka
Grenseforhold på 1700-tallet
Kommisjoner på befaring
Inderøy-fogden til Lierne
Klagebrev til Kongen
Skogtakst i Nordli 1778
Samenes liv og virke
Skolestart og skoleforhold
Kirker og prester
Husbygging og bebyggelse
Befolkning sist på 1700-tallet

DEL 2
Skifte i Berglia
Libygger til Røyrvik
Folketelling i 1835
Jens Larsen Kveli
Folketellinga i 1865
Gullalder i Kvelia
Husmenn
Seterhus
Libygger på Lofotfiske
Nicolay Martens
Nordli neste
Fra sjøer til veger
Vanskelig framkomst
Mange bygdeveger
Veger og sætrer
Ferdselsveger i Sørli
Tanker om mellomriksveg
Grong-Frostviken
Den gamle prestevegen
Almueskolen 1800-1873
Lærere i bygda
Skoleforhold rundt 1870
Eget sognekall
Opptakten til eget prestegjeld
Kirkene i Lierne
Byggeperiode og bygninger
Tunnsjø kapell
Den første presten
Prestegården restaureres
Grender med "kjerkbur"
Prestehjelp fra Sverige
Presthelga
Prestetiende til Snåsa
Tilfeldig postordning
Sosiale forhold
Om kosten
Om helbred
Fangst og jakt
Ekstrarett og tukthus
Storbjørnen i skjølskudd
Historier om bjørn
Den store vargjakta
Småviljakt
Folk og bygd gjennom tidene
Snåsa - Lierne
Skolekommisjonens virksomhet
Eierforhold til gårdene i Sørli
Skogen blir verdifull
Kosthold for libyggenne
Andre matretter
Klær etter klimaet
Bygdemuseer - en kulturskatt
Gårdsmuseum
Mesterlig fotograf
Vandring i gammeltia
Kilder

Til toppen