Kontaktinfo lag og organisasjoner

Kontaktinfo lag og organisasjoner

SKJEMA for utfylling av kontaktinformasjon


 

 Her finnes oversikt over lag og foreninger i Lierne kommune.

Oversikt lag og organisasjoner

Oversikt lag og organisasjoner
Navn Leder E-post Telefonnr Hjemmeside
Nordli Pensjonistlag Liv Reitan livreitan@yahoo.no 99 02 32 14
UL Gå På Edel Holand edel.holand@gmail.com 95 91 37 50
Kveli Utviklingslag Roy Inge Bergli roy.inge@combitel.no 91 88 86 94
Kveli Samfunnshus SA Kristoffer Kvemo kristoffer.kvemo@hotmail.com 90 07 21 27
Tunnsjø Samfunnshus SA Unni Ramberg unniramberg@me.com 97 11 96 52
Sørli samfunnshus Inger Marie K. Skåle imkskaale@gmail.com 97 68 35 10
Lierne seniordans Kari Stensen karistensen@gmail.com 90 04 15 17
Sørli IL Nina Fossland soerli.il@hotmail.com 93 85 34 63
Sandvika Vel Hans Erik Ness hans.ness@he-plan.no 97 79 01 70
Lierne IL Hilde Kveli kvelihi@hotmail.com 90 76 83 14 Lierne-il.no
Mebygda Velforening Ingunn Johanne Devik mebygda.velforening@gmail.com 45 61 09 01 Mebygda Velforening på facebook
Lierne Skytterlag Ellinor Bergli lierne@skytterlag.no 91 87 19 87 Lierne skytterlag på facebook
Lierne Røde Kors Robert Gåsbakk robert.gasbakk@ntebb.no 91 64 87 84
Sørli Helselag Anita Bye Sundvik anitasundvik@hotmail.com 91 74 44 29
Nordli Sangkor John Olav Vestgård Jo-vestg@online.no 48 21 24 34
Bjønnspåret 4H Anne Berit Sundvik sundvik34abs@gmail.com 90 91 81 75
Tunnsjø IL Synnøve Ingulfsvand s.ingulfsvand@outlook.com 90 17 14 85
Sørli Pensjonistlag Bjørn Grindberg farfar1939@hotmail.com 97 68 35 01
Finnlistuggu Treningssenter Sigrid Gåsbakk s.gaasbakk@hotmail.com 40 29 60 04
Nordli Menighetshus Toril Holand Totland t-totla@online.no 95 28 62 09
Lierne Jeger og fiskerforening Ann Jorun Moen annjorunmoen@outlook.com 98 85 68 84 Facebook
Fjellblomsten misjonsforening Knut.Eirik Himle knuteirik.himle@gmail.com 99 51 46 20
LHL-Lierne Harald Bakken hbakken@online.no 97 78 53 64
LFL -Lierne Friluftsliv Bjørn Solberg bjornragnas@gmail.com 47 26 94 68
Nordli kvinne- og familielag Rita Tove Mæhlumsveen Walskrå rita.tove@hotmail.com 90 88 08 13
Til toppen