Frivillighet

Frivillighet

I Lierne kommune har 23 lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. I tillegg er det både samfunnshus, politiske partier og andre lag.
Den innsatsen som blir lagt ned i frivillig arbeid i lag og organisasjoner utgjør en viktig rolle i utviklingen av et godt kulturtilbud.
Et godt kulturtilbud gir grobunn for et godt oppvekstmiljø og spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. 

Frivillighetsregisteret
Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?
Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan
delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester
Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.
Å registrere seg i Frivillighetsregisteret er gratis. Det er heller ikke noen årsavgift for å stå registrert her.

Til toppen