Kulturmidler

Kulturmidler

Lag,organisasjoner, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til ungdoms-/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne kommune.
Arbeid for barn og unge blir prioritert.

Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:

  1. Kulturmidler. Generell driftsstøtte.
  2. Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av året.
    De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året. 

Skjema kan enten:

  • sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no
  • sendes per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli

SØKNADSSKJEMA KULTURMIDLER (PDF, 70 kB)

Til toppen