Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Oppdatert informasjon om stenging av skoler og barnehager 08.04.20

Stenging av barnehager og skoler i Lierne kommune – Oppdatert informasjon til foresatte 08.04.20

Barnehager og skoler
På pressekonferanse kl. 16.00 den 7. april ble det offentliggjort en trinnvis åpning av barnehager og skoler:
•    Fra 20. april åpner barnehager. 
•    Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. 
•    Fra 27. april vil også enkelte klasser på videregående opplæring starte opp. 
•    Det er satt et mål om at øvrige elever i løpet av våren skal kunne komme tilbake til skolen. 

Det er ikke sagt noe om de som til nå har fått tilbud i barnehage og skole. Ettersom det ikke er gjort noen endringer her så videreføres de samme tolkningene som tidligere. Det betyr at vi etter påske vil ha de samme rammene som vi har hatt i barnehager og skoler fra den 12.mars. Barnehagen er fortsatt stengt, og opplæring i skolene vil skje via digitale flater. Enkelte barn og elever vil kunne ha rett på tilbud i barnehagen eller skolen. 

Personalet i barnehagene og skolene vil bruke tiden frem mot åpning til å forberede seg best mulig til å starte opp virksomhetene på en trygg og god måte igjen. Det vil komme veiledninger og råd fra sentrale myndigheter hvordan dette skal foregå. Fra den 27. april vil vi derfor ha ulik praksis, der de yngste barna/elevene vil få sitt tilbud på barnehagen/skolen. 

De tilbudene i kulturskolen som er startet opp før påske skal i mest mulig grad videreføres etter påske, så vil gruppetilbud bli vurdert i forbindelse med at skolene starter opp for 1.-4. årstrinn den 27. april. 

 Husk å ta kontakt med styrer eller rektor hvis det er noe dere lurer på. Per dags dato så er det mange spørsmålstegn om hvordan en oppstart skal skje i praksis, blant annet hvordan dette skal foregå på en trygg måte, og hvordan alle barn, elever og ansatte skal bli ivaretatt. Vi ber om forståelse for at vi ikke vil kunne svare ut alle slike spørsmål før vi er kommet ut i uka etter påske og vi har mottatt sentrale veiledninger. 

Opplæring i skole
Vi viderefører organiseringen i skolen også etter påske. Her vil det komme mer informasjon direkte fra skolene, enten via rektor eller kontaktlærere. Vi håper at også den kommende perioden fortsetter med et godt samarbeid som vi har opplevd før påske, og at vi fortsetter å vise god utholdenhet i de sentrale tiltakene som skal være med på å forebygge og redusere smitte. 

Unntak fra regelen 
Det er fortsatt veldig restriktive føringer på hvem som skal få tilbud i barnehage og skole. Per 7. april er det fortsatt to unntak fra regelen om stenging. Vi tar forbehold om at det skjer noen endringer på dette i påsken. For de som omfattes av unntak så vil barnehagen eller skolen gi et tilbud dagtid. Dette tilbudet vil ikke være et fullverdig pedagogisk tilbud, men vil i hovedsak omhandle tilsyn av barn/elever.
1.    Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave
Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.
Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:
1.    Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
2.    Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 
For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:
•    Barnet skal være under 12 år.
•    Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
•    Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon.
•    Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
•    Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

2. Tilbud for barn og unge som trenger det mest (oppdatert 31. mars)

Fra Udir sine sider: Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Mer utfyllende informasjon på Utdanningsdirekoratet sine nettsider; www.udir.no

For å få avklart retten til tilbud så skal foresatte søke skriftlig om dette med en kort begrunnelse til patrik.lundgren@lierne.kommune.no . Avgjørelsen blir fattet av oppvekst- og kultursjef i samråd med barnehagene/skolene, og foresatte får et skriftlig svar tilbake. 

Oppsummert
Vi håper at alle får en fin påskehelg, og så treffes vi (på ulike måter) etter påskehelga. God påske!

Oppvekst- og kulturetaten v/ Patrik Lundgren 08.04.2020
 

Til toppen