Oppdatert Info. til hytteeiere og andre besøkende i Lierne inkl. eiere av campingvogner plassert i Lierne

Oppdatert Info. til hytteeiere og andre besøkende i Lierne inkl. eiere av campingvogner plassert i Lierne

Viser til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

 

Torsdag 19.03.20 ble § 5 i angjeldende forskrift iverksatt. Der står det;
§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.


Dette gjelder også i Lierne kommune f.o.m. fredag 20.03.20. 
Det er p.t. ikke anledning for kommunene å gjøre andre unntak eller behandle søknader om dispensasjon utover dette.
 

Lierne kommune likestiller campingvogner med eller uten spikertelt på samme måte hytter/fritidseiendom. Gjelder også bobiler.    

       
Fra kommunens side ber vi om at alle deltar i dugnaden med å begrense og stanse spredningen av Korona-viruset. Dette ved å følge myndighetenes råd og regelverk, men også å minimalisere kontakt med andre mennesker.          
Vi ønsker at reiser inn og ut av kommunen skal begrenses til kun det som er strengt nødvendig.    

Rådmannen

Til toppen