Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Oppdatert info. barnehager og skoler 21.04.2020

Oppdatert info. barnehager og skoler

Perioden med stenging av barnehager og skoler går nå fra uke 17 over i en ny fase, med gradvis åpning av barnehager og skoler.  
Barnehagene i Lierne åpner i løpet av uke 17, og skoler og SFO for 1.-4.årstrinn vil gjenåpne fra den 27. april.  
Fra kommunen sin side så gleder vi oss til å få treffe barn/elever fysisk igjen. Samtidig er det viktig å informere om at den barnehagen/skolen som vi stengte ned den 12.mars ikke er helt den samme som åpnes i denne perioden. For både barnehage og skole så er det utarbeidet sentrale veiledere, som beskriver hvordan vi skal kunne gjenåpne barnehagene og skolene igjen på en trygg og god måte, både for barn/elever, ansatte og foresatte. I hovedsak retter veilederne fokus mot tre viktige områder: 
 Syke personer skal ikke være i barnehagen/skolen 
 God hygiene (både personlig hygiene og renhold) 
 Redusert kontakthyppighet mellom personer 
Barnehagene og skolene utarbeider rutiner på hver plass som oppfyller kravene i veilederne. Rutinene skal godkjennes av smittevernlegen før åpning. For å sikre en trygg barnehagedag/skoledag som oppfyller kravene så kan det bli praktiske justeringer på organisering, f. eks knyttet til åpningstider og måltider.  Detaljert informasjon for hver barnehage/skole blir sendt direkte til foresatte. 
I Sandvika barnehage vil det ta noe lenger tid å få en godkjentløsning på plass, da vi i perioden frem mot sommeren skal ha en midlertidig løsning i påvente av at ny barnehage er klar for å flytte inn i.  
Per dags dato så vet vi ikke når det er aktuelt for elever fra 5.-10. årstrinn å starte på skolen. Vi regner med at det blir gjort nye vurderinger på starten av mai. 
Fra at skolene åpner fra den 27.april så vil en kunne vurdere kulturskole fysisk på skolen for elever fra 1.-4. årstrinn så lenge en oppfyller øvrige smittevernkrav som er gjeldende for kulturarrangementer. Her vil kulturskolen jobbe videre med hvilke tilbud som kan justeres/tilbys fra 1.mai.

Oppvekst- og kultureraten

Til toppen