Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Informasjon til ansatte i Lierne kommune, Covid 19-testing

Informasjon til ansatte vedr. Covid 19-testing

Informasjon til ansatte i Lierne kommune, 06.08.20 

Endringer skjer raskt og Lierne kommune oppfordrer ansatte til å ikke reise til risikoområder siste uken av sin ferie. 

I henhold til Folkehelseinstituttet skal alle som kommer fra et rødt område ha hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land / områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt. 

I tillegg til dette gjelder følgende for helsepersonell pr 29.07.20:
• «Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt.
• I tillegg anbefales følgende for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i;
• "grønne" regioner og land utenom Norden: informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
• "grønne" regioner/land i Norden: trenger ikke testes før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Dette gjelder også helsepersonell som har oppholdt seg i, eller vært på reise i grønne regioner i Sverige. For røde regioner i Sverige gjelder karanteneplikt.»

Etter ferieavvikling forventes testing av ansatte som bor i rødt område og har status som dagpendlere, ref. til tidligere informasjon til svenske ansatte.

Folkehelseinstituttet råder kommuner til å vurdere regelmessig COVID-19 testing blant dagpendlere, men det er pr 04.08.20 ikke aktuelt. Tester gjennomføres kun etter ferieavvikling.

Kriseledelsen i Lierne kommune, 04.08.20

Til toppen