Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Informasjon fra Politikontakt i Lierne

Informasjon fra Politikontakt i Lierne

Politiet har en rekke interne smitteverntiltak og har drevet kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi skal ha nok folk på jobb til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi er litt mindre fysisk tilgjengelige pga. smittervernhensyn, men som alltid kan du nå oss på tlf. nr. 02800 ved ordinære henvendelser, eller 112 ved nød. Beredskapen til politiet i Namdalen er ikke svekket som følge av koronasituasjonen.
Som dere er kjent med er det innført midlertidige grensekontroll på våre grenseoverganger. Grensekontroller mot svenskegrensa i Lierne og Røyrvik vil gjennomføres også i påsken. Det er tatt inn noen få unntak i forskriften. Bla. for å opprettholde flyten av varer og arbeidskraft. Det er tillatt å reise til Sverige, men de som ikke kommer inn under et unntak vil bli ilagt 14 dagers karantene når man kommer tilbake til Norge. Folk som ikke har bostedsadresse i Norge tillates ikke å komme inn i Norge, såfremt de ikke kommer inn under et av unntakene.
Det er også innført et nasjonalt midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Brudd på dette forbudet er forbunnet med straff.
Politiet vil minne om at det er formålet med de nevnte reglene folk bør være opptatt av. Nemlig å unngå unødvendig spredning av koronaviruset, samt å ikke belaste helsevesenet andre steder en der du bor. Vi anmoder alle om å ta sin del av denne felles dugnaden, så vil vi kunne nyte hyttelivet og besøke «söta bror» når denne spesielle situasjonen er over.
Både den formelle og den uformelle sosiale kontrollen er redusert i våre lokalsamfunn i tiden alle smittebegrensede tiltak gjelder. Politiet vil derfor be alle om å være ekstra årvåkne i tiden dette varer, og melde ifra dersom dere observerer unormal, mistenkelig aktivitet, eller dersom dere kommer til kunnskap om personer som trenger hjelp fra det offentlige.

God påske!
Mvh
Jørn Ove Totland / politikontakt

Til toppen