Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle ukedager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

 

 

Hvilke regler gjelder ved grensepassering mellom Norge og Sverige nå?

Hvilke regler gjelder ved grensepassering mellom Norge og Sverige nå?

Grenseovergangene i Lierne og Røyrvik er fra 02.01.21 juridisk stengt. Dette innebærer IKKE at våre grenseoverganger er stengt med fysiske stengsler. Det er fortsatt lov å reise ut av Norge over alle grenseoverganger, og det er enkelte unntak for hvem som likevel kan reise inn over den stengte grensen.

De som reiser inn til Norge må forholde seg til følgende regler:

- Som tidligere: Innreisekarantene (unntak som før)

- Som tidligere: Krav om å framvise negativ Covid-19 test som ikke er eldre en 72 timer. Unntak som før. Bla er norske statsborgere unntatt.

- Nytt:

Plikt til å ta Covid-19 test så snart som mulig eller senest innen 24 timer etter innreise til Norge. Dette kanaliseres til grenseoverganger med teststasjon (E14-Storlien og Værnes). Evt. grenseoverganger med kun politikontroll. (Sandvika/Årdalsvollen og Vauldalen) Slik passering skal ikke skje ved grenseovergangene som er juridisk stengt. (Lierne og Røyrvik).

Følgende kategorier reisende kan likevel benytte de juridisk stengte grenseovergangene: 

- Profesjonelle varetransportører

- Arbeidspendlere, (de som testes hver 7. dag) 

- Reisende med samfunnskritiske funksjoner

- Utøvere i reindriftsnæringen

- Reisende med særskilte familiære behov (avtalt samvær med egne barn)

Disse, som nevnt i ovenstående strekpunkter plikter heller ikke å teste seg for Covid-19 ved innpassering, eller innen 24. timer.

 

Personer som kommer og skal oppholde seg i karantene i Lierne eller Røyrvik kan også reise over våre  juridisk stengte grensene, så lenge de har en avtale med kommunen om å ta den påkrevde Covid-19 testen så snart som mulig, eller senest innen 24 timer etter innreisen.

 

- Nytt:

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.

Etter fullført digital registrering får man en kvittering som skal vises til politiet/HV ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. De som ikke har registrert seg før de kommer til grensen, vil ved kontroll bli bedt om å gjennomføre registrering der.

Registreringsskjema finner du på regjeringen.no

Alle oppfordres til å benytte digital innreiseregistrering. I Lierne og Røyrvik der det ikke er fast grensekontroll vil man ikke alltid kunne levere et papirskjema til kontrollmannskaper ved grensen. Derfor bør digital registrering i all hovedsak benyttes.

Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn.

Det er pr. nå ingen unntak fra plikten til innreiseregistrering. Dvs. at ALLE, også dagpendlere og transportører, må fylle ut registreringsskjemaet hver gang de reiser inn til Norge. Om man reiser flere ganger over grensen samme dag ifbm. jobbreise, må man registrere seg hver gang. Undertegnede har tatt opp det upraktiske i dette for bla. dagpendlere, og direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet jobber nå med å se på unntaksregler. Det er sannsynlig at det vil komme endringer i forbindelse med dette relativt raskt, men pr. nå må altså alle registrere seg hver gang.

Transittreiser over Lindal kan gjøres som før uten at man blir berørt av regelverket for karantene, krav om attest på negativ Covid-19 test, krav om test i Norge eller registreringsplikten.

Jørn Ove Totland

Politikontakt

Til toppen