Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Fritak for foreldrebetaling

Fritak for foreldrebetaling


Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt.
Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.
Barnehager og SFO er stengt fra 13. mars til 26. mars 2020. Perioden kan bli forlenga.
Faktura for mars er allerede utsendt og betales som normalt innen 20.mars. Reduksjon i foreldrebetalingen kommer ved neste faktura.
Ved spørsmål ang. faktura for foreldrebetaling – kontakt kommunekassen v/ Maj Randi Grande tlf: 74 34 34 22
 
Til toppen