Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Lørdag, søndag og helligdager ringer du legevakt: 116 117

 

 

Endringer vedr. innreiserestriksjoner fra og med mandag 09.11.20

Endringer vedr. innreiserestriksjoner fra og med mandag 09.11.20

Trøndelag politidistrikt jobber med å få ut lik informasjon i forbindelse med forståelsen av, og håndvevingen av nye innreiserestriksjoner.

 Under følger en kort oppstilling av de endringene jeg anser viktigst for innbyggerne i Lierne og Røyrvik pr. nå, og hvor forståelsen av reglene anses klare. Om nødvendig kommer ytterligere informasjon neste uke.

• Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. 

Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan personen bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4a.

• Det er en rekke unntak fra kravet om slik test som nevnt ovenfor. Under følger de mest aktuelle unntakene for oss i Lierne og Røyrvik.

 a) norske statsborgere 

 b) utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første ledd bokstav a 

 c) utlendinger som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes. 

 d) utlendinger som er i transitt 

 e) utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge 

 

Karantenehotell 

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for: 

a. de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted 

b. de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

 

NB! Dette vil si at også familiemedlemmer bosatt i utlandet (for eksempel. Sverige) som vil komme på besøk hos sin familie i Norge, må på karantenehotell, såfremt ikke familien i Norge kan tilby den besøkende et egnet sted å være i karantene. Den besøkende vil etter de nye reglene også ha karantene ovenfor sine nærmeste familiemedlemmer. 

 

For at det da skal være gjennomførbart at den besøkende bor i huset til sin familie i karantenetiden, må det derfor være for eksempel en sokkelleilighet, egen inngang, tilgang til eget bad, dusj toalett osv.

For de fleste husstander i Lierne og Røyrvik vil det nok derfor nå være vanskelig å ta imot besøk fra familiemedlemmer fra utlandet, uten at den besøkende først har vært i på karantenehotell.

Scandic Hell, på Værnes er det nærmeste karantenehotellet for vårt område. Det koster kr. 500 pr. natt å være i karantene på Scandic Hell.

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotell, muligheten til å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden. 

Personer som er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen.

 

Viktige unntak fra karantene for arbeidsreisende, elever og studenter 

Ved hyppige kryssinger av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid, skole eller studier 

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst 

a) hver sjuende dag 

b) første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2 

• Elever på videregående skole og studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland fra områder med karanteneplikt, er også unntatt fra innreisekarantene i skole- eller studietiden og under reise til og fra bosted og skole- eller studiested, på samme vilkår som arbeidsreisende 

• Det er arbeids- eller oppdragsgiveren eller utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren, i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen. 

• Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden. 

• Du må kunne dokumentere at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen. 

 

Mvh. Politikontakt i Lierne og Røyrvik, Jørn Ove Totland

Til toppen