Arrangement / Sjekkliste

Arrangement

Alle arrangører oppfordres til å gå gjennom sjekkliste for arrangement for å kvalitetssikre sine arrangement. Ta kontakt med smittevernlegen hvis det er ting man lurer på i forhold til smittevern  (Cheneso.Moumakwa@lierne.kommune.no )

Arrangement med over 100 personer skal sende inn sjekkliste for godkjenning. Smittevernlegen vil godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta til enhver tid gjeldene smitteverntiltak. 
Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne kommune. For spørsmål ta kontakt på tlf: 74 34 34 00 

 

Fyll ut sjekkliste og send inn (elektronisk skjema)

Til toppen