Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Ang. hytteforskrift som er opphevet

Ang. hytteforskrift som er opphevet

Mandag 20.4 vil den såkalte «hytteforskriften» som har forbudt personer å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der de er folkeregistret bli opphevet. Det betyr at det ikke lenger er forbud mot å overnatte på hyttene. Samtidig presiseres det fra sentrale myndigheter at unødvendige fritidsreiser fortsatt skal unngås. Her vil vi appellere til sunn fornuft, og vil også minne om at reglene om avstand og maks antall personer sammen fortsatt gjelder. 

Til toppen