Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl. 09.00-12.00. Tlf. 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester T-T kort Parkeringsbevis

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lierne Kommune rettes til Koordinerende enhet.

Koordinerende enhet er en tverrfaglig gruppe bestående av helsesøster, sosionom Nav, kommunelege, konsulent habilitering / rehabilitering, leder hjemmebaserte tjenester, avdelingssykepleier, enhetsleder omsorgstjenester og enhetsleder helsetjenester /etatsleder. Søknader om tjenester til helse og omsorg blir behandlet i dette fora. Vedtak etter tildeling utsendes i etterkant av møte.

 

Søknader om tjenester behandles annenhver tirsdag, like uker. (I forbindelse med helligdager og ferie kan dette avvikes.) Søknader som kommer inn etter onsdag uken før koordinerende enhet kan ikke påregnes å bli behandlet i første møte.

Nødvendige tjenester kan startes opp uavhengig av søknadstidspunkt.

Viktig å oppgi utfyllende opplysninger i søknaden, for å redusere behandlingstid.

Til toppen