Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Lørdag, søndag og helligdager ringer du legevakt: 116 117

 

 

Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam utgjør den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en akuttfase, og tidlig oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser.

Gjeldende lovverk for helse og omsorgsetaten hjemler menneskers rett til akutt hjelp, helsepersonells plikt til å yte akutt hjelp, rett til råd, veiledning og personlig bistand. Videre krever lovverket at kommunene skal organisere virksomheten innenfor helse- og omsorgstjenesten slik at de er i stand til å yte disse tjenestene på en forsvarlig måte.

Kriseteamet er en del av kommunens beredskapssystem for katastrofe og krisehåndtering. Ved større katastrofer er det lokal redningssentral og kriseledelsen i kommunen som koordinerer og leder alle kommunale tiltak. Det er kriseledelsens oppgave å vurdere om / når pårørende senter skal opprettes.

Kriseteamets medlemmer representerer ulike faggrupper. Selve basisgruppen utgjør fire medlemmer. De består av psykisk helsearbeider, fagansvarlig barn og unge, helsesøster og sosionom. I tillegg finnes en ressursgruppe. De består av personer som har kompetanse for å hjelpe til i krisesituasjoner. Disse bor spredt i kommunen og er en ressurs som vil blir brukt i nærmiljøet ved behov.

Den administrative leder for kriseteamet arbeider til daglig som helse- og omsorgssjef i kommunen. Det sikrer en fast forankring i kommuneorganisasjonen. Den faglig ansvarlig er psykisk helsearbeider og det er naturlig at ansvaret legges til denne stillingen ut fra den rolle og funksjon som psykisk helsearbeider har i hjelpearbeidet.

 

Psykososialt kriseteam Lierne kommune: 

Psykososialt kriseteam
Navn Funksjon Ansvar for Telefon
Edith Bruvoll Valfridsson Helse og omsorgssjef Administrativ leder 74343453 / 95799475
Elin Danielsen Nestleder for Helse og omsorgssjef 74343458 / 93663458
Lisa Tøfting Madsen Leder, psykisk helsearbeider Pårørendesenter 74343456 / 45112950
Emma Persson Medlem, sosionom Sekretariat 74343451 / +46727038919
Ellen Totland Elstad Nestleder, helsesykepleier Omsorgsenheten 74343507 / 48115043
Olga Elisabeth Strøm Medlem, fagansvarlig barn og unge Forpleining 74343457 / 97433362
Anna Siv Blomdahl Psykiatrisk sykepleier 91120141
Til toppen