Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Legetjeneste

Bestille time til fastlege Legevakt

Fastlegeordning i Lierne kommune:

Lierne kommune har 2 fastlegelister.

Den ene listen betjenes av fastlege/kommuneoverlege Cheneso Moumakwa.

Den andre listen betjenes for tiden av innleide kjente vikarer. 

 

Lierne kommune har ansatt LIS-1 lege (tidligere turnuslege). Irfan Hanbali har sin turnusperiode tom februar 2022.

 

 

 

For mer informasjon om fastlegeordningen, se Helsenorge.no

Til toppen