Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Habilitering Rehabilitering

Skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial og psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Konsulent habilitering/rehabilitering skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og opplæring og veiledning av koordinatorer. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at blant annet skal:

Motta meldinger om behov for individuell plan fra ulike instanser
Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan

Oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer i alle aldre

 

Kontaktperson barn / ungdom under 20 år: Olga Elisabeth Strøm, fagansvarlig barn og unge

Kontaktperson voksne over 20 år: Elin Danielsen, Leder bo og miljøtjeneste
 

Til toppen