Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Fysio- og ergoterapi

Namdal Rehabilitering Habilitering / Rehabilitering Treningsstudio

Alle kan kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten, enten ved å henvende seg direkte, eller ved å bli henvist via blant annet fastlege, helsestasjon eller sykehus. 

Til ergoterapitjenesten kan man også henvises fra barnehage, skole, helsestasjon, hjemmesykepleie eller spesialisthelsetjenesten. 

Fysio- og ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Arbeidsområder:

  • Forebyggende / helsefremmende arbeid
  • Vurdering / kartlegging av funksjon
  • Veiledning / tilrettelegging / tilpasning. Eks. Bolig, bil, skole, barnehage, arbeidsplass.
  • Trening i daglige gjøremål -  Hverdagsrehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade. Individuelt eller i grupper.

 

Besøksadresse: Stortangveien 16, 1. etg på Lierne Helsetun

Åpningstider: Alle hverdager kl 09.00-14.00

Telefon: 97646837

 

Ansatte:

Turid Solum Gjertsås, kommunal fysioterapeut

Marika Hellgren, privat fysioterapeut

Til toppen