Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Helse og omsorg

Søknadsskjema

Familieenheten Legetjeneste Fysio- og ergoterapi

Lierne Helsetun Hjemmebaserte tjenester Bo og miljøtjeneste

Besøksrutiner ved Lierne Helsetun

  

 

 

Kontaktopplysninger Psykososialt kriseteam  Førstehjelp ved selvmordsfare

Barnevern Krisesenter NAV Indre Namdal Klage på helse og omsorgstjenester 

Tannlege​ Folkehelse Pasient- og brukerombudet

Til toppen