Helse, omsorg, NAV og sosiale tjenester

Helse og omsorg

Søknadsskjema (PDF, 205 kB) Familieenheten Legetjeneste Fysio- og ergoterapi

Lierne Helsetun Hjemmebaserte tjenester Bo og miljøtjeneste

Besøksrutiner ved Lierne Helsetun  Syns- og hørselskontakt

 

  

 

 

Kontaktopplysninger Psykososialt kriseteam  Førstehjelp ved selvmordsfare

Barnevern Krisesenter NAV Indre Namdal 

Klage på helse og omsorgstjenester Namdal Rehabilitering

Tannlege​ Folkehelse Pasient- og brukerombudet

Til toppen