Vaksinering Covid-19 og influensa, høsten 2022

Vaksinering Covid-19 og influensa, høsten 2022

Vi fortsetter vaksineringen og tilbyr nå Drop-in for vaksinering av 4. dose Covid-19 og Influensavaksine. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den oppsatte tiden.

Du kan ikke ta disse vaksinene samtidig, minimum intervall er 7 dager.

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen.

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot nye influensavirus.

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom.

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19. 

Oppmøtested: Lierne Helsestasjon,helsesenteret, Nordli.

Dato:
10. November, kl 12.00- 15.00.
17. November, kl 09.00- 11.00.
24. November, kl 12.00 - 15.00.

Egenandel influensavaksine 2022: kr 155,-          

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  -diabetes type 1 og 2
  -kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  -kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/ eller hostekraft
  -nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid -artritt og andre sykdommer)
  -svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  -annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av legeI

  I tillegg anbefales influensavaksine til:
 • Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

  Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon.

VELKOMMEN! Oppvekst og velferdsetaten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret. 

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.

Til toppen