Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Voksenopplæring

Lierne voksenopplæring

Lierne kommune har ansvar voksenopplæring etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Lierne voksenopplæring gir tilbud om norskopplæring. 50 timers kurs i samfunnskunnskap med avsluttende prøve, som avlegges ved Namsos opplæringssenter.

Opplæringsloven  Introduksjonsloven  

Tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap, - for voksne innvandrere

Lierne voksenopplæring gir voksne innvandrere grunnleggende opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Skal du være i Norge lenger enn 3 måneder, har vi norskopplæring som passer til deg.


Innvandrere i introduksjonsprogram

Personer som deltar i ”Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger” har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.


Innvandrere utenfor introduksjonsprogram

Følgende gruppe innvandrere har ikke automatisk rett til gratis undervisning:

  • Nordiske borgere (Sverige, Finnland, Danmark og Island)
  • Personer med tillatelse etter EØS / EFTA-regelverket​​​
  • Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud innvilget etter 01.01.2003.

Personer i disse gruppene kan regne med å måtte betale for undervisningen.

Søknadsskjema om opplæring i norsk for voksne innvandrere

Til toppen