Årsplaner

Årsplaner

Årsplanene ble behandlet i Formannskapet sak 70/2021 med følgende
kommentar:
Årsplanene for barnehagene er et godt styringsverktøy for barnehagene og gir oss som politikere et innblikk i hvordan barnehagene planlegger året.

Sandvika barnehage  (PDF, 941 kB)             Sørli barnehage (PDF, 531 kB)

Til toppen