Priser

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 09.02.2017
PRIS BARNEHAGE PR. MND. HUSHOLDNINGSINNTEKT OVER KR 500.500 - 2017 Søskenmoderasjon: Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i barnehagen, men ikke i kombinasjon barnehage / skolefritidsordning. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass. Andre moderasjoner: For de som har en husholdningsinntekt på under kr 486.750,- er makspris på foreldrebetalingen på 6 % av skattepliktig person og kapitalinntekt i husholdningen for en helplass. Gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5- åringer der samlet inntekt er mindre enn kr. 417.000,-. Fra 1. august vil inntektsgrense bli kr 428.000,- for gratis kjernetid
PRIS BARNEHAGE PR. MND. HUSHOLDNINGSINNTEKT OVER KR 500.500 - 2017
Ant. dager pr. ukePris 
52730
42375
32075
2,51930
21770
Ekstradag fast plass260
Ekstradag uten fast plass350
TIMESATSBETALING VED BARNEHAGE / SFO - 2017
TIMESATSBETALING VED BARNEHAGE / SFO - 2017
Timesats bhg./SFOFaste plasser 2016Ikke faste plasser 2016
0-2 timer pr. dagKr 100Kr 150
2-4 timer pr. dagKr 200Kr 300
GEBYRER I BARNEHAGE/SFO NÅR BARN IKKE BLIR HENTET INNEN FOR ORDINÆR ÅPNINGSTID 2017
GEBYRER I BARNEHAGE/SFO NÅR BARN IKKE BLIR HENTET INNEN FOR ORDINÆR ÅPNINGSTID 2017
1 - 30 min.31 - 60 min.Over 1 timeOver 2 timer
Kr 200Kr 300Kr 500Kr 700
FORELDREBETALING SFO PR. MND. FOR DE SOM FØLGER SKOLERUTA 2017
FORELDREBETALING SFO PR. MND. FOR DE SOM FØLGER SKOLERUTA 2017
Under 10 timer/uke10 - 15 timer/ukeOver 15 timer/uke
Kr 1045Kr 1385Kr 1855
FORELDREBETALING SFO PR. MND FOR DE SOM BRUKER SFO 11. MND. PR. ÅR 2017 Søskenmoderasjon i barnehage og SFO: Det gis 50% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 3 3 i skolefritidsordningen, men ikke i kombinasjon barnehage/SFO. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast pass.
FORELDREBETALING SFO PR. MND FOR DE SOM BRUKER SFO 11. MND. PR. ÅR 2017
Under 10 timer/ukeOver 10 - 15 timer/ukeOver 15 timer/uke
Kr 1130Kr 1510Kr 2050
MATPENGER FOR BARNEHAGER PR. MND/DAG 2017
MATPENGER FOR BARNEHAGER PR. MND/DAG 2017
Barnehage pr. dagBarnehage pr. mnd.
Kr 15Kr 300
MATPENGER FOR SFO PR. MND./DAG 2017
MATPENGER FOR SFO PR. MND./DAG 2017
SFO pr. dag
Kr 12
EGENBETALING VOKSENOPPLÆRING - 2016
EGENBETALING VOKSENOPPLÆRING - 2016
Pr. termin + undervisningsmateriell  
Kr 5000
Fant du det du lette etter?