Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 13.12.2017

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling

  1. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris.
     
  2. Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringene
    Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4, og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett
    Til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.

Dersom søker ikke kan lege frem selvangivelsen eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registret partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foreldrene som har samme folkeregistret adresse som barnet.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Eva B. Bach
Pedagogisk konsulent