Skatteoppkreveren

Det er Skatteoppkreveren i Midtre Namdal samkommune som står for skatteinnkrevinga og fører skatteregnskap for Lierne kommune. 

Telefon: 941 78 000
Fax.: 74 21 71 51
E-post: skatteoppkreveren@midtre-namdal.no

 

Du kommer inn på inn på hjemmesida til Skatteoppkreveren på denne linken: http://www.midtre-namdal.no/skatteoppkreveren.165003.no.html
Her finner du kontonr. for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du finner ellers mye nyttig informasjon om skatt, skattekort og betaling av skatt på www.skatteetaten.no. Her kan du og bestille frikort og endring av skattekort ved hjelp av MinID eller bankID. Skal du betale tilleggsforskudd, og ikke har KID, kan du registrere KID i søkefeltet, så kommer du til et bilde for Lag KID-nummer.