Eiendomsskatt

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 10.01.2018

Kommunestyret har vedtatt nye skattesatser for 2018

I møte 14. desember 2017 vedtok kommunestyret at det skal utskrives eiendomsskatt med 7 promille av eiendomsskattetaksten for verk og bruk og næringsbygg, mens satsen for boliger, våningshus og hytter er fastsatt til 5,5 promille. Tilsvarende sats for 2016 var 4 promille og for 2017 5 promille. Kommunestyret har vedtatt at deler av økninga i eiendomsskatt skal avsettes til vedlikehold av kommunale veier. Eiendomsskatteseddel som viser beregning av takst og skatt blir utsendt for alle eiendommer med eiendomsskatt i løpet av januar.

Eiendomsskatten utskrives sammen med kommunale avgifter og forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 

Skatteliste eiendomsskatt 2017 - Verk og bruk (PDF, 194 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2017 (PDF, 14 MB)

Kunngjøring om eiendomsskatt 2017 - utlagt til offentlig ettersyn (PDF, 297 kB)

 

 

Eiendomsskattevedtekter for Lierne kommune (PDF, 80 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 537 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 266 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 (PDF, 12 MB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 – verk og bruk (PDF, 240 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Carita Liljefjäll
Økonomisjef