Eiendomsskatt

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 30.01.2018

EIENDOMSSKATT 2018

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 ‰ av takstverdien.

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2018 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 1. februar 2018. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi). Listene finnes også på kommunens hjemmeside under www.lierne.kommune.no. Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 15. mars 2018. Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1 september og 1. desember.

Lierne eiendomsskattekontor, 31. januar 2018

Eiendomsskattelister
Skatteliste verker og bruk - offentlig godkjenning (PDF, 208 kB)
Skatteliste - offentlig godkjenning (PDF, 11 MB)

 

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 

 
Faktainformasjon vedr. taksering nye eiendommer 2018 (PDF, 532 kB)
   

Skatteliste eiendomsskatt 2017 - Verk og bruk (PDF, 194 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2017 (PDF, 14 MB)

Kunngjøring om eiendomsskatt 2017 - utlagt til offentlig ettersyn (PDF, 297 kB)

 

 

Eiendomsskattevedtekter for Lierne kommune (PDF, 80 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 537 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 266 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 (PDF, 12 MB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 – verk og bruk (PDF, 240 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Carita Liljefjäll
Økonomisjef