Eiendomsskatt

 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 31.01.2017

 

Kommunestyret har vedtatt nye skattesatser for 2017

 

Lierne kommune har hatt eiendomsskatt på verk og bruk siden 1980. I 2013 vedtok kommunestyret at det skulle utskrives eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014. Dette vedtaket ble omgjort i 2014, slik at innkreving av eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næringsbygg først kom i gang fra 2015. For 2017 har kommunestyret vedtatt en skattesats på 7 promille av eiendomsskattetaksten for verk og bruk og næringsbygg, mens satsen for boliger og fritidsboliger er 5 promille.

Eiendomsskatten utskrives sammen med kommunale avgifter i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 

Skatteliste eiendomsskatt 2017 - Verk og bruk (PDF, 194 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2017 (PDF, 14 MB)

Kunngjøring om eiendomsskatt 2017 - utlagt til offentlig ettersyn (PDF, 297 kB)

 

 

Eiendomsskattevedtekter for Lierne kommune (PDF, 80 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 537 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 266 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 (PDF, 12 MB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 – verk og bruk (PDF, 240 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Carita Liljefjäll
Økonomisjef