SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

 

Publisert av Merete Gjertsås. Sist endret 31.08.2015

I Lierne kommune er SFO-tilbudet organisert på de to skolene, Stortangen skole og Sørli skole. Det overordnede ansvaret for SFO ligger hos rektor.

SFO-tilbudet i Lierne kommune er et helårstilbud som også gis utenfor skoleruta. I skolefriperioder kan SFO-tilbudet legges til barnehagene.

 

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter. Når skolefritidsordningen er knyttet til skolen, skal rektor vanligvis være leder. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene.
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html - 13-7

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jon Pedersen
Rektor
74343464/95893855
John Arne Vestnor
Rektor
74343559/99016469