Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon:
 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i barnehagen, men ikke i kombinasjonen barnehage / skolefritidsordning. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

Andre moderasjoner:

For de som har en husholdningsinntekt på under kr 541.500,- er makspris på foreldrebetalingen på 6 % av skattepliktig person og kapitalinntekt i husholdningen for en helplass.

Gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5- åringer der samlet inntekt er mindre enn kr. 533.500,-, fra 1. august 2018.