Brukerbetaling 2019

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn
nr. 3 i barnehagen, men ikke i kombinasjon barnehage / skolefritidsordning. Søskenmoderasjon gjelder
også ekstradager for de barna som har fast plass.

Andre moderasjoner:
For de som har en husholdningsinntekt på under kr 541.500 er makspris på foreldrebetalingen på
6 % av skattepliktig person og kapitalinntekt i husholdningen for en helplass.

Gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5- åringer der samlet inntekt er mindre enn kr. 533.500 fra 1. august 2018. 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 08.03.2019
Brukerbetaling 2019
Antall dager pr. uke Sats pr. 01.01.2019 Sats pr. 01.08.2019
5 dager pr. uke Kr 2.990 Kr 3.040
4 dager pr. uke Kr 2.602 Kr 2.645
3 dager pr. uke Kr 2.273 Kr 2.311
2,5 dager pr. uke Kr 2.114 Kr 2.149
     
Ekstradag fast plass Kr 260  
Ekstradag uten fast plass Kr 350  

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Eva Bruvoll Bach
Pedagogisk konsulent
74343472/99364466