Brukerbetaling 2018

Søskenmoderasjon:
fra 1. august 2018

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i
barnehagen, men ikke i kombinasjon barnehage / skolefritidsordning. Søskenmoderasjon gjelder
også ekstradager for de barna som har fast plass.
Andre moderasjoner:
For de som har en husholdningsinntekt på under kr 533.500 er makspris på foreldrebetalingen på
6 % av skattepliktig person og kapitalinntekt i husholdningen for en helplass.
Gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5- åringer der samlet inntekt er mindre enn kr. 533.500 fra 1. august 2018. 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 25.06.2018
Brukerbetaling 2018
Antall dager pr. uke Sats pr. 01.01.2018
5 dager pr. uke Kr 2.910
4 dager pr. uke Kr 2.532
3 dager pr. uke Kr 2.212
2,5 dager pr. uke Kr 2.057
2 dager pr. uke Kr 1.887
Ekstradag fast plass Kr 260
Ekstradag uten fast plass Kr 350

 

Fant du det du lette etter?